Visa allt om C Halvardsson Transport AB
Visa allt om C Halvardsson Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 1 900 1 675
Övrig omsättning 42 3
Rörelseresultat (EBIT) 194 122
Resultat efter finansnetto 168 110
Årets resultat 48 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 973 410
Omsättningstillgångar 855 583
Tillgångar 1 828 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 92
Obeskattade reserver 161 55
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 1 063 507
Kortfristiga skulder 464 339
Skulder och eget kapital 1 828 993
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 464 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 350
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 189 144
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 942 1 678
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 900 1 675
Personalkostnader per anställd (tkr) 665 501
Rörelseresultat, EBITDA 367 232
Nettoomsättningförändring 13,43% -%
Du Pont-modellen 10,61% 12,29%
Vinstmarginal 10,21% 7,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,58% 14,57%
Soliditet 14,53% 13,59%
Kassalikviditet 178,88% 163,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...