Visa allt om Fastighets AB Gävle-Lomshed
Visa allt om Fastighets AB Gävle-Lomshed

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2014-12
Nettoomsättning 513 225
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 175 71
Resultat efter finansnetto 175 71
Årets resultat 137 56
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 7 525 7 816
Omsättningstillgångar 0 0
Tillgångar 7 525 7 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 106
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 7 282 7 711
Skulder och eget kapital 7 525 7 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 513 225
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 466 198
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 2,33% 0,91%
Vinstmarginal 34,11% 31,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 419,49% -3 427,11%
Soliditet 3,23% 1,36%
Kassalikviditet 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...