Visa allt om Real Opinion AB
Visa allt om Real Opinion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -25
Resultat efter finansnetto 22 -25
Årets resultat 22 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 32 43
Omsättningstillgångar 18 11
Tillgångar 50 54
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 25
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 27
Kortfristiga skulder 2 2
Skulder och eget kapital 50 54
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -13
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 94,00% 46,30%
Kassalikviditet 900,00% 550,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...