Visa allt om Ronnby Consulting AB
Visa allt om Ronnby Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 368 373
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 7
Resultat efter finansnetto -20 7
Årets resultat -18 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 70 85
Tillgångar 70 85
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 53
Obeskattade reserver 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 35 30
Skulder och eget kapital 70 85
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD - 249
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 252 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 79 42
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 368 373
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 368 373
Personalkostnader per anställd (tkr) 345 338
Rörelseresultat, EBITDA -20 7
Nettoomsättningförändring -1,34% -%
Du Pont-modellen -28,57% 8,24%
Vinstmarginal -5,43% 1,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,51% 14,75%
Soliditet 50,00% 64,19%
Kassalikviditet 200,00% 283,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...