Visa allt om Ronnby Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 373
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 7
Resultat efter finansnetto 7
Årets resultat 3
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 85
Tillgångar 85
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53
Obeskattade reserver 2
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 30
Skulder och eget kapital 85
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 249
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 42
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 373
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 373
Personalkostnader per anställd (tkr) 338
Rörelseresultat, EBITDA 7
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 8,24%
Vinstmarginal 1,88%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,75%
Soliditet 64,19%
Kassalikviditet 283,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...