Visa allt om Handlaget AB
Visa allt om Handlaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10
Nettoomsättning 529 0 732
Övrig omsättning - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 46 -9 96
Resultat efter finansnetto 46 -10 95
Årets resultat 37 -10 74
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 237 68 256
Tillgångar 237 68 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 54 124
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 13 132
Skulder och eget kapital 237 68 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
Löner till styrelse & VD - 0 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 245 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 77 0 41
Utdelning till aktieägare 40 0 60
Omsättning 529 5 732
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 529 - 732
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 - 189
Rörelseresultat, EBITDA 46 -9 96
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 19,41% -% 37,50%
Vinstmarginal 8,70% -% 13,11%
Bruttovinstmarginal 80,53% -% 67,21%
Rörelsekapital/omsättning 17,39% -% 16,94%
Soliditet 38,40% 79,41% 48,44%
Kassalikviditet 163,45% 523,08% 193,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...