Visa allt om Handlaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10
Nettoomsättning 0 732
Övrig omsättning 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -9 96
Resultat efter finansnetto -10 95
Årets resultat -10 74
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 68 256
Tillgångar 68 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 124
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 13 132
Skulder och eget kapital 68 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
Löner till styrelse & VD 0 137
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 41
Utdelning till aktieägare 0 60
Omsättning 5 732
Nyckeltal
Antal anställda 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 732
Personalkostnader per anställd (tkr) - 189
Rörelseresultat, EBITDA -9 96
Nettoomsättningförändring -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 37,50%
Vinstmarginal -% 13,11%
Bruttovinstmarginal -% 67,21%
Rörelsekapital/omsättning -% 16,94%
Soliditet 79,41% 48,44%
Kassalikviditet 523,08% 193,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...