Visa allt om Palatina Trädgård AB
Visa allt om Palatina Trädgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 4 375 3 043
Övrig omsättning 358 19
Rörelseresultat (EBIT) 42 211
Resultat efter finansnetto 41 211
Årets resultat 19 164
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 598 468
Omsättningstillgångar 418 448
Tillgångar 1 017 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 214
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 258
Kortfristiga skulder 783 444
Skulder och eget kapital 1 017 916
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 865 150
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 268 71
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 4 733 3 062
Nyckeltal
Antal anställda 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 458 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 74
Rörelseresultat, EBITDA 192 328
Nettoomsättningförändring 43,77% -%
Du Pont-modellen 4,13% 23,03%
Vinstmarginal 0,96% 6,93%
Bruttovinstmarginal 53,55% 42,92%
Rörelsekapital/omsättning -8,34% 0,13%
Soliditet 22,91% 23,36%
Kassalikviditet 53,38% 100,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...