Visa allt om Hamleys Sweden AB
Visa allt om Hamleys Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03
Nettoomsättning 12 106 14 553
Övrig omsättning 2 609 2 494
Rörelseresultat (EBIT) -3 664 -356
Resultat efter finansnetto -3 681 -357
Årets resultat -3 681 -357
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 407 809
Omsättningstillgångar 5 206 4 954
Tillgångar 5 613 5 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 179 -307
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 3 435 6 070
Skulder och eget kapital 5 613 5 763
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 4 908 5 729
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 165 1 137
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 14 715 17 047
Nyckeltal
Antal anställda 13 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 931 428
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 203
Rörelseresultat, EBITDA -3 262 47
Nettoomsättningförändring -16,81% -%
Du Pont-modellen -65,28% -6,18%
Vinstmarginal -30,27% -2,45%
Bruttovinstmarginal 52,49% 75,92%
Rörelsekapital/omsättning 14,63% -7,67%
Soliditet 38,82% -5,33%
Kassalikviditet 100,47% 37,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...