Visa allt om Straight Up AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 1 863
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 685
Resultat efter finansnetto 685
Årets resultat 398
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 897
Tillgångar 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 448
Obeskattade reserver 171
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 278
Skulder och eget kapital 897
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 258
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 81
Utdelning till aktieägare 10
Omsättning 1 863
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 863
Personalkostnader per anställd (tkr) 355
Rörelseresultat, EBITDA 685
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 76,37%
Vinstmarginal 36,77%
Bruttovinstmarginal 58,67%
Rörelsekapital/omsättning 33,23%
Soliditet 64,81%
Kassalikviditet 322,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...