Visa allt om Straight Up AB
Visa allt om Straight Up AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 1 621 1 863
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 708 685
Resultat efter finansnetto 708 685
Årets resultat 415 398
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 756 897
Tillgångar 1 756 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 853 448
Obeskattade reserver 348 171
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 554 278
Skulder och eget kapital 1 756 897
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 237 258
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 74 81
Utdelning till aktieägare 0 10
Omsättning 1 621 1 863
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 621 1 863
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 355
Rörelseresultat, EBITDA 708 685
Nettoomsättningförändring -12,99% -%
Du Pont-modellen 40,32% 76,37%
Vinstmarginal 43,68% 36,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 58,67%
Rörelsekapital/omsättning 74,15% 33,23%
Soliditet 64,03% 64,81%
Kassalikviditet 316,97% 322,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...