Visa allt om Anders Wikberg Holding AB
Visa allt om Anders Wikberg Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 124 1 074
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -65 486
Resultat efter finansnetto -67 486
Årets resultat 1 279
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 405 0
Omsättningstillgångar 29 703
Tillgångar 434 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290 329
Obeskattade reserver 52 125
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 92 250
Skulder och eget kapital 434 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 40
Omsättning 124 1 074
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -65 486
Nettoomsättningförändring -88,45% -%
Du Pont-modellen -14,98% 69,13%
Vinstmarginal -52,42% 45,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -50,81% 42,18%
Soliditet 76,17% 60,67%
Kassalikviditet 31,52% 281,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...