Visa allt om Taxi Central Solna Aktiebolag
Visa allt om Taxi Central Solna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 706 0
Övrig omsättning 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 274 -57
Resultat efter finansnetto 274 -57
Årets resultat 181 -57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 798 33
Omsättningstillgångar 614 51
Tillgångar 1 412 83
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 62
Obeskattade reserver 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 352 0
Kortfristiga skulder 761 22
Skulder och eget kapital 1 412 83
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 773 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 217 -
Utdelning till aktieägare 19 0
Omsättning 2 734 0
Nyckeltal
Antal anställda 6 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 451 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 169 -
Rörelseresultat, EBITDA 475 -51
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 19,48% -%
Vinstmarginal 10,16% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -5,43% -%
Soliditet 20,30% 74,70%
Kassalikviditet 80,68% 231,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...