Visa allt om Flor the Organic Tea AB
Visa allt om Flor the Organic Tea AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 256
Övrig omsättning 2
Rörelseresultat (EBIT) -376
Resultat efter finansnetto -393
Årets resultat -393
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 212
Tillgångar 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -343
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 188
Kortfristiga skulder 368
Skulder och eget kapital 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 258
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -376
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -177,36%
Vinstmarginal -146,88%
Bruttovinstmarginal -77,73%
Rörelsekapital/omsättning -60,94%
Soliditet -161,79%
Kassalikviditet 8,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...