Visa allt om Piggelins AB
Visa allt om Piggelins AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 2 347 3 766
Övrig omsättning 12 38
Rörelseresultat (EBIT) -52 -262
Resultat efter finansnetto -104 -306
Årets resultat -104 -306
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 311 415
Omsättningstillgångar 690 638
Tillgångar 1 001 1 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 26
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 620 825
Kortfristiga skulder 331 203
Skulder och eget kapital 1 001 1 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 546 1 036
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 156 278
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 359 3 804
Nyckeltal
Antal anställda 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 782 942
Personalkostnader per anställd (tkr) 236 329
Rörelseresultat, EBITDA 53 -155
Nettoomsättningförändring -37,68% -%
Du Pont-modellen -5,09% -24,86%
Vinstmarginal -2,17% -6,96%
Bruttovinstmarginal 70,47% 64,79%
Rörelsekapital/omsättning 15,30% 11,55%
Soliditet 5,00% 2,47%
Kassalikviditet 168,28% 272,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...