Visa allt om Dan Filipsson Holding AB
Visa allt om Dan Filipsson Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -10
Resultat efter finansnetto 178 1 829
Årets resultat 178 1 825
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 321 400
Omsättningstillgångar 1 587 2 084
Tillgångar 1 909 2 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 898 1 875
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 10 605
Kortfristiga skulder 0 4
Skulder och eget kapital 1 909 2 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 159 155
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -10
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 99,42% 75,48%
Kassalikviditet -% 52 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...