Visa allt om Dan Filipsson Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -10
Resultat efter finansnetto 1 829
Årets resultat 1 825
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 400
Omsättningstillgångar 2 084
Tillgångar 2 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 875
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 605
Kortfristiga skulder 4
Skulder och eget kapital 2 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 155
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -10
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 75,48%
Kassalikviditet 52 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...