Visa allt om First Feeling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 2 016
Övrig omsättning 14
Rörelseresultat (EBIT) 330
Resultat efter finansnetto 330
Årets resultat 193
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 486
Tillgångar 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243
Obeskattade reserver 82
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 162
Skulder och eget kapital 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 961
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 187
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 030
Nyckeltal
Antal anställda 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 383
Rörelseresultat, EBITDA 330
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 67,90%
Vinstmarginal 16,37%
Bruttovinstmarginal 94,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,07%
Soliditet 63,16%
Kassalikviditet 300,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...