Visa allt om First Feeling AB
Visa allt om First Feeling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 2 421 2 016
Övrig omsättning 207 14
Rörelseresultat (EBIT) 226 330
Resultat efter finansnetto 225 330
Årets resultat 175 193
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 212 0
Omsättningstillgångar 842 486
Tillgångar 1 054 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 418 243
Obeskattade reserver 82 82
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 554 162
Skulder och eget kapital 1 054 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 474 961
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 372 187
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 628 2 030
Nyckeltal
Antal anställda 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 807 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 615 383
Rörelseresultat, EBITDA 259 330
Nettoomsättningförändring 20,09% -%
Du Pont-modellen 21,44% 67,90%
Vinstmarginal 9,33% 16,37%
Bruttovinstmarginal 92,90% 94,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,90% 16,07%
Soliditet 45,73% 63,16%
Kassalikviditet 151,99% 300,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...