Visa allt om Framtidsmåleriet sjuhärad AB
Visa allt om Framtidsmåleriet sjuhärad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 7 282 2 850
Övrig omsättning 43 48
Rörelseresultat (EBIT) 162 158
Resultat efter finansnetto 151 141
Årets resultat 73 79
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 74 0
Omsättningstillgångar 1 827 517
Tillgångar 1 902 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 129
Obeskattade reserver 84 35
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 77 0
Kortfristiga skulder 1 539 353
Skulder och eget kapital 1 902 517
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 3 144 1 017
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 233 436
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 7 325 2 898
Nyckeltal
Antal anställda 8 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 910 950
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 485
Rörelseresultat, EBITDA 178 158
Nettoomsättningförändring 155,51% -%
Du Pont-modellen 8,52% 30,56%
Vinstmarginal 2,22% 5,54%
Bruttovinstmarginal 74,39% 69,75%
Rörelsekapital/omsättning 3,95% 5,75%
Soliditet 14,07% 30,23%
Kassalikviditet 115,92% 146,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...