Visa allt om KIKIDU AB
Visa allt om KIKIDU AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 978 1 101
Övrig omsättning 9 130
Rörelseresultat (EBIT) -38 -793
Resultat efter finansnetto -39 -786
Årets resultat -39 -786
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 300 333
Omsättningstillgångar 960 1 269
Tillgångar 1 260 1 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 94
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 205 1 508
Skulder och eget kapital 1 260 1 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 98 563
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 28 158
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 987 1 231
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 978 1 101
Personalkostnader per anställd (tkr) 128 725
Rörelseresultat, EBITDA -5 -793
Nettoomsättningförändring -11,17% -%
Du Pont-modellen -3,02% -49,06%
Vinstmarginal -3,89% -71,39%
Bruttovinstmarginal 37,83% 39,15%
Rörelsekapital/omsättning -25,05% -21,71%
Soliditet 4,37% 5,87%
Kassalikviditet 18,01% 33,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...