Visa allt om StoneForce AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -60
Resultat efter finansnetto 240
Årets resultat 240
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 97
Omsättningstillgångar 203
Tillgångar 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 9
Skulder och eget kapital 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -48
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 96,67%
Kassalikviditet 2 255,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...