Visa allt om StoneForce AB
Visa allt om StoneForce AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 14 0
Övrig omsättning 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -28 -60
Resultat efter finansnetto -25 240
Årets resultat -25 240
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 97 97
Omsättningstillgångar 168 203
Tillgångar 266 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 290
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 9
Skulder och eget kapital 266 300
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 18 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -48
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -9,40% -%
Vinstmarginal -178,57% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 192,86% -%
Soliditet 99,62% 96,67%
Kassalikviditet 16 800,00% 2 255,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...