Visa allt om Händelöp Industrirör AB
Visa allt om Händelöp Industrirör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 1 543 1 846
Övrig omsättning 3 1
Rörelseresultat (EBIT) 29 276
Resultat efter finansnetto 27 276
Årets resultat 18 214
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 106 0
Omsättningstillgångar 370 670
Tillgångar 476 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 264
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 194 406
Skulder och eget kapital 476 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 559 571
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 200 199
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 546 1 847
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 772 923
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 443
Rörelseresultat, EBITDA 47 276
Nettoomsättningförändring -16,41% -%
Du Pont-modellen 6,09% 41,19%
Vinstmarginal 1,88% 14,95%
Bruttovinstmarginal 95,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,41% 14,30%
Soliditet 59,24% 39,40%
Kassalikviditet 190,72% 165,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...