Visa allt om MS TAK OCH HUS RENOVERING AB
Visa allt om MS TAK OCH HUS RENOVERING AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 181 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 0
Resultat efter finansnetto 240 0
Årets resultat 138 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 20 0
Omsättningstillgångar 592 50
Tillgångar 612 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 50
Obeskattade reserver 61 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 362 0
Skulder och eget kapital 612 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 338 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 103 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 181 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 591 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 221 -
Rörelseresultat, EBITDA 242 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 39,38% -%
Vinstmarginal 20,41% -%
Bruttovinstmarginal 71,55% -%
Rörelsekapital/omsättning 19,48% -%
Soliditet 38,49% 100,00%
Kassalikviditet 163,54% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...