Visa allt om E & I EL och Bygg AB
Visa allt om E & I EL och Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 122 232
Övrig omsättning 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 742 61
Resultat efter finansnetto 725 61
Årets resultat 417 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 102 24
Omsättningstillgångar 1 936 194
Tillgångar 2 038 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 97
Obeskattade reserver 186 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 338 120
Skulder och eget kapital 2 038 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 367 25
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 177 8
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 3 202 232
Nyckeltal
Antal anställda 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 041 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 182 43
Rörelseresultat, EBITDA 769 67
Nettoomsättningförändring 1 245,69% -%
Du Pont-modellen 36,41% 27,98%
Vinstmarginal 23,77% 26,29%
Bruttovinstmarginal 50,80% 78,02%
Rörelsekapital/omsättning 19,15% 31,90%
Soliditet 32,34% 44,50%
Kassalikviditet 144,69% 161,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...