Visa allt om First Snow AB
Visa allt om First Snow AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 40 63
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -12
Resultat efter finansnetto -22 -12
Årets resultat -22 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 41 22
Omsättningstillgångar 37 54
Tillgångar 78 76
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 38
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 47 38
Skulder och eget kapital 78 76
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 40 63
Nyckeltal
Antal anställda 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 40 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -11
Nettoomsättningförändring -36,51% -%
Du Pont-modellen -28,21% -15,79%
Vinstmarginal -55,00% -19,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,00% 25,40%
Soliditet 39,74% 50,00%
Kassalikviditet 78,72% 142,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...