Visa allt om Nya Olssons Bröd i Gävle AB
Visa allt om Nya Olssons Bröd i Gävle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 11 226 6 782
Övrig omsättning 369 -
Rörelseresultat (EBIT) -180 -472
Resultat efter finansnetto -232 -490
Årets resultat -232 -490
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 3 914 572
Omsättningstillgångar 1 273 1 110
Tillgångar 5 187 1 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -132 -80
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 2 420 232
Kortfristiga skulder 2 901 1 531
Skulder och eget kapital 5 187 1 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 5 370 3 308
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 815 1 124
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 11 595 6 782
Nyckeltal
Antal anställda 13 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 864 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 496
Rörelseresultat, EBITDA -97 -416
Nettoomsättningförändring 65,53% -%
Du Pont-modellen -3,47% -28,06%
Vinstmarginal -1,60% -6,96%
Bruttovinstmarginal 76,17% 78,32%
Rörelsekapital/omsättning -14,50% -6,21%
Soliditet -2,54% -4,76%
Kassalikviditet 36,30% 59,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...