Visa allt om Tumba Plåt & Bilverkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-07
Nettoomsättning 2 146
Övrig omsättning 39
Rörelseresultat (EBIT) 286
Resultat efter finansnetto 286
Årets resultat 217
Balansräkningar (tkr)
2015-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 600
Omsättningstillgångar 472
Tillgångar 1 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 582
Kortfristiga skulder 223
Skulder och eget kapital 1 072
Löner & utdelning (tkr)
2015-07
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 226
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 84
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 185
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) 4
Rörelseresultat, EBITDA 540
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 26,68%
Vinstmarginal 13,33%
Bruttovinstmarginal 50,65%
Rörelsekapital/omsättning 11,60%
Soliditet 24,91%
Kassalikviditet 182,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...