Visa allt om Tumba Plåt & Bilverkstad AB
Visa allt om Tumba Plåt & Bilverkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07
Nettoomsättning 2 330 2 146
Övrig omsättning 91 39
Rörelseresultat (EBIT) 12 286
Resultat efter finansnetto 12 286
Årets resultat 8 217
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 514 600
Omsättningstillgångar 607 472
Tillgångar 1 121 1 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 267
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 461 582
Kortfristiga skulder 384 223
Skulder och eget kapital 1 121 1 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 852 226
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 261 84
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 421 2 185
Nyckeltal
Antal anställda 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 777 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) 232 4
Rörelseresultat, EBITDA 12 540
Nettoomsättningförändring 8,57% -%
Du Pont-modellen 1,07% 26,68%
Vinstmarginal 0,52% 13,33%
Bruttovinstmarginal 51,29% 50,65%
Rörelsekapital/omsättning 9,57% 11,60%
Soliditet 24,53% 24,91%
Kassalikviditet 136,98% 182,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...