Visa allt om KPO Konsult o Bild AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 109 997
Övrig omsättning 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 120 335
Resultat efter finansnetto 120 335
Årets resultat 158 192
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 67 87
Omsättningstillgångar 541 392
Tillgångar 607 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 242
Obeskattade reserver 0 86
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 208 151
Skulder och eget kapital 607 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 265 167
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 88 51
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 111 997
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 555 499
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 111
Rörelseresultat, EBITDA 140 348
Nettoomsättningförändring 11,23% -%
Du Pont-modellen 19,77% 69,94%
Vinstmarginal 10,82% 33,60%
Bruttovinstmarginal 98,83% 90,67%
Rörelsekapital/omsättning 30,03% 24,17%
Soliditet 65,90% 64,53%
Kassalikviditet 260,10% 259,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...