Visa allt om Bellvi Real Estate AB
Visa allt om Bellvi Real Estate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 276 0
Övrig omsättning 2 975 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 886 -16
Resultat efter finansnetto 4 964 -16
Årets resultat 2 381 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 55 386 0
Omsättningstillgångar 3 366 34
Tillgångar 58 753 34
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 415 34
Obeskattade reserver 1 556 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 50 491 0
Kortfristiga skulder 4 291 0
Skulder och eget kapital 58 753 34
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 8 251 0
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 620 -16
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 11,13% -%
Vinstmarginal 123,94% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -17,53% -%
Soliditet 6,18% 100,00%
Kassalikviditet 78,44% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...