Visa allt om ByggConsult i Skåne AB
Visa allt om ByggConsult i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 945 2 073
Övrig omsättning 1 045 -
Rörelseresultat (EBIT) 425 218
Resultat efter finansnetto 425 218
Årets resultat 280 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 840 509
Tillgångar 840 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 458 178
Obeskattade reserver 120 54
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 262 277
Skulder och eget kapital 840 509
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 177 187
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 127 90
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 3 990 2 073
Nyckeltal
Antal anställda 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 736 2 073
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 812
Rörelseresultat, EBITDA 425 497
Nettoomsättningförändring 42,06% -%
Du Pont-modellen 50,60% 42,83%
Vinstmarginal 14,43% 10,52%
Bruttovinstmarginal 55,52% 99,42%
Rörelsekapital/omsättning 19,63% 11,19%
Soliditet 65,67% 43,25%
Kassalikviditet 319,08% 182,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...