Visa allt om Digital Matters AB
Visa allt om Digital Matters AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 782
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 333
Resultat efter finansnetto 0 332
Årets resultat 0 250
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 56 383
Tillgångar 56 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 300
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2 83
Skulder och eget kapital 56 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 144
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 71
Utdelning till aktieägare 0 245
Omsättning 0 782
Nyckeltal
Antal anställda 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 782
Personalkostnader per anställd (tkr) - 240
Rörelseresultat, EBITDA 0 333
Nettoomsättningförändring -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 87,21%
Vinstmarginal -% 42,71%
Bruttovinstmarginal -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 38,36%
Soliditet 98,21% 78,33%
Kassalikviditet 2 800,00% 461,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...