Visa allt om curay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 110 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 75 -58
Resultat efter finansnetto 75 -58
Årets resultat 71 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 7 9
Omsättningstillgångar 115 13
Tillgångar 122 22
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 20
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 31 2
Skulder och eget kapital 122 22
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 110 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 110 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 -
Rörelseresultat, EBITDA 77 -56
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 61,48% -%
Vinstmarginal 68,18% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 76,36% -%
Soliditet 74,59% 90,91%
Kassalikviditet 370,97% 650,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...