Visa allt om Bestair Sweden AB
Visa allt om Bestair Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 21 812 10 050
Övrig omsättning 272 59
Rörelseresultat (EBIT) -1 366 1 091
Resultat efter finansnetto -1 380 1 091
Årets resultat -1 106 636
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 411 368
Omsättningstillgångar 12 598 2 274
Tillgångar 13 010 2 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -420 686
Obeskattade reserver 0 274
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 2 216 214
Kortfristiga skulder 11 214 1 467
Skulder och eget kapital 13 010 2 641
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 415 128
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 504 43
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 22 084 10 109
Nyckeltal
Antal anställda 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 362 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 292 1 165
Nettoomsättningförändring 117,03% -%
Du Pont-modellen -10,50% 41,31%
Vinstmarginal -6,26% 10,86%
Bruttovinstmarginal 13,00% 14,92%
Rörelsekapital/omsättning 6,35% 8,03%
Soliditet -3,23% 34,07%
Kassalikviditet 71,52% 130,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...