Visa allt om ENNIO AB
Visa allt om ENNIO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -9
Resultat efter finansnetto -31 61
Årets resultat -31 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 2 131 2 131
Omsättningstillgångar 1 106 1 024
Tillgångar 3 237 3 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 111
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 2 879 2 879
Kortfristiga skulder 277 165
Skulder och eget kapital 3 237 3 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -9
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 2,47% 3,52%
Kassalikviditet 399,28% 620,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...