Visa allt om ENNIO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -9
Resultat efter finansnetto 61
Årets resultat 61
Balansräkningar (tkr)
2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 2 131
Omsättningstillgångar 1 024
Tillgångar 3 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 2 879
Kortfristiga skulder 165
Skulder och eget kapital 3 155
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -9
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 3,52%
Kassalikviditet 620,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...