Visa allt om Utvecklarbolaget Stockholm AB
Visa allt om Utvecklarbolaget Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12
Nettoomsättning 8 821 5 236 5 897
Övrig omsättning 321 214 293
Rörelseresultat (EBIT) 1 089 1 317 401
Resultat efter finansnetto 1 056 1 301 401
Årets resultat 818 1 012 310
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 108 2 695 1 849
Tillgångar 3 108 2 695 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 088 1 114 360
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 020 1 582 1 489
Skulder och eget kapital 3 108 2 695 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 4 313 1 641 2 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 1 565 615 714
Utdelning till aktieägare 0 843 258
Omsättning 9 142 5 450 6 190
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 260 748 1 474
Personalkostnader per anställd (tkr) 855 328 736
Rörelseresultat, EBITDA 1 106 1 317 406
Nettoomsättningförändring 68,47% -11,21% -%
Du Pont-modellen 35,07% 48,91% 21,69%
Vinstmarginal 12,36% 25,17% 6,80%
Bruttovinstmarginal 88,03% 79,07% 51,84%
Rörelsekapital/omsättning 12,33% 21,26% 6,10%
Soliditet 35,01% 41,34% 19,47%
Kassalikviditet 153,86% 170,35% 124,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...