Visa allt om Utvecklarbolaget Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-12
Nettoomsättning 5 236 5 897
Övrig omsättning 214 293
Rörelseresultat (EBIT) 1 317 401
Resultat efter finansnetto 1 301 401
Årets resultat 1 012 310
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 2 695 1 849
Tillgångar 2 695 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 114 360
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 582 1 489
Skulder och eget kapital 2 695 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 641 2 160
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 615 714
Utdelning till aktieägare 843 258
Omsättning 5 450 6 190
Nyckeltal
Antal anställda 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 748 1 474
Personalkostnader per anställd (tkr) 328 736
Rörelseresultat, EBITDA 1 317 406
Nettoomsättningförändring -11,21% -%
Du Pont-modellen 48,91% 21,69%
Vinstmarginal 25,17% 6,80%
Bruttovinstmarginal 79,07% 51,84%
Rörelsekapital/omsättning 21,26% 6,10%
Soliditet 41,34% 19,47%
Kassalikviditet 170,35% 124,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...