Visa allt om Affärsutveckling i Roslagen AB
Visa allt om Affärsutveckling i Roslagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 327 93
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 147 -68
Resultat efter finansnetto 147 -68
Årets resultat 129 -68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 213 97
Tillgångar 213 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 52
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 32 45
Skulder och eget kapital 213 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 70 0
Omsättning 327 93
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 327 93
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 -
Rörelseresultat, EBITDA 147 -68
Nettoomsättningförändring 251,61% -%
Du Pont-modellen 69,01% -70,10%
Vinstmarginal 44,95% -73,12%
Bruttovinstmarginal 88,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,35% 55,91%
Soliditet 84,98% 53,61%
Kassalikviditet 665,62% 215,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...