Visa allt om BRO Varpen 10 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -9
Resultat efter finansnetto -25 0 -9
Årets resultat -19 0 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 078 2 2
Omsättningstillgångar 1 393 41 41
Tillgångar 10 471 43 43
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 43 43
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 397 0 0
Skulder och eget kapital 10 471 43 43
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 0,71% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 13,40% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...