Visa allt om Pandora Sweden AB
Visa allt om Pandora Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 35 411 13 103
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 636 600
Resultat efter finansnetto 1 447 470
Årets resultat 1 266 182
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 4 342 1 219
Omsättningstillgångar 12 294 6 567
Tillgångar 16 636 7 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 498 232
Obeskattade reserver 891 0
Avsättningar (tkr) 0 152
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 14 248 7 403
Skulder och eget kapital 16 636 7 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 4 806 1 690
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 654 433
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 35 411 13 103
Nyckeltal
Antal anställda 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 219 1 638
Personalkostnader per anställd (tkr) 648 272
Rörelseresultat, EBITDA 2 324 872
Nettoomsättningförändring 170,25% -%
Du Pont-modellen 9,89% 7,78%
Vinstmarginal 4,65% 4,62%
Bruttovinstmarginal 75,08% 83,54%
Rörelsekapital/omsättning -5,52% -6,38%
Soliditet 13,18% 2,98%
Kassalikviditet 66,28% 71,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...