Visa allt om Gamla Östberga Bageri AB
Visa allt om Gamla Östberga Bageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 744 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -656 0
Resultat efter finansnetto -656 0
Årets resultat -656 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 312 0
Omsättningstillgångar 281 50
Tillgångar 593 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 543 0
Skulder och eget kapital 593 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 413 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 89 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 744 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 372 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 251 -
Rörelseresultat, EBITDA -609 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -110,62% -%
Vinstmarginal -88,17% -%
Bruttovinstmarginal 78,90% -%
Rörelsekapital/omsättning -35,22% -%
Soliditet 8,43% 100,00%
Kassalikviditet 51,75% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...