Visa allt om Posterum AB
Visa allt om Posterum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -5
Resultat efter finansnetto -4 11 1 581
Årets resultat -4 10 1 581
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50
Omsättningstillgångar 1 657 1 661 1 600
Tillgångar 1 707 1 711 1 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 482 1 641 1 631
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 225 70 19
Skulder och eget kapital 1 707 1 711 1 650
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 155 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 86,82% 95,91% 98,85%
Kassalikviditet 736,44% 2 372,86% 8 421,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...