Visa allt om Aiyara Food AB
Visa allt om Aiyara Food AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 397 317
Övrig omsättning 83 -
Rörelseresultat (EBIT) -207 -385
Resultat efter finansnetto -207 -385
Årets resultat 63 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 649 869
Omsättningstillgångar 263 127
Tillgångar 912 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 50
Obeskattade reserver 156 144
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 442 802
Skulder och eget kapital 912 995
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 520 108
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 163 34
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 480 317
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 699 159
Personalkostnader per anställd (tkr) 342 75
Rörelseresultat, EBITDA 13 -117
Nettoomsättningförändring 340,69% -%
Du Pont-modellen -22,70% -38,69%
Vinstmarginal -14,82% -121,45%
Bruttovinstmarginal 71,37% 68,14%
Rörelsekapital/omsättning -12,81% -212,93%
Soliditet 47,66% 16,31%
Kassalikviditet 54,52% 14,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...