Visa allt om Pålssons Tandtekniska Lab AB
Visa allt om Pålssons Tandtekniska Lab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 470 3 555
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 484 1 637
Resultat efter finansnetto 490 1 638
Årets resultat 286 957
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 2 189 1 863
Tillgångar 2 189 1 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 293 1 007
Obeskattade reserver 530 410
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 366 446
Skulder och eget kapital 2 189 1 863
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 888 890
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 322 318
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 2 470 3 555
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 235 1 778
Personalkostnader per anställd (tkr) 622 611
Rörelseresultat, EBITDA 484 1 637
Nettoomsättningförändring -30,52% -%
Du Pont-modellen 22,48% 87,92%
Vinstmarginal 19,92% 46,08%
Bruttovinstmarginal 92,67% 96,88%
Rörelsekapital/omsättning 73,81% 39,86%
Soliditet 77,95% 71,22%
Kassalikviditet 584,15% 407,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...