Visa allt om Le Holm Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0
Resultat efter finansnetto 350 156
Årets resultat 350 156
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 13 0
Omsättningstillgångar 400 206
Tillgångar 413 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 206
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 13 0
Skulder och eget kapital 413 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 96,85% 100,00%
Kassalikviditet 3 076,92% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...