Visa allt om Le Holm Förvaltning AB
Visa allt om Le Holm Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0
Resultat efter finansnetto -1 350 156
Årets resultat -1 350 156
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 13 0
Omsättningstillgångar 387 400 206
Tillgångar 400 413 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 400 206
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 13 0
Skulder och eget kapital 400 413 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 160 156
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 99,75% 96,85% 100,00%
Kassalikviditet -% 3 076,92% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...