Visa allt om Leris AB
Visa allt om Leris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09
Nettoomsättning 915 1 180 1 318
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 250 592 785
Resultat efter finansnetto 228 597 785
Årets resultat 122 348 459
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 595 316
Omsättningstillgångar 1 013 631 541
Tillgångar 1 109 1 225 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 702 509
Obeskattade reserver 405 345 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 179 153
Skulder och eget kapital 1 109 1 225 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
Löner till styrelse & VD 0 - 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 434 385 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 140 117 120
Utdelning till aktieägare 223 225 155
Omsättning 915 1 180 1 318
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 915 1 180 1 318
Personalkostnader per anställd (tkr) 591 508 485
Rörelseresultat, EBITDA 250 592 785
Nettoomsättningförändring -22,46% -10,47% -%
Du Pont-modellen 22,90% 48,73% 91,60%
Vinstmarginal 27,76% 50,59% 59,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 99,23% 38,31% 29,44%
Soliditet 82,50% 79,27% 77,14%
Kassalikviditet 964,76% 352,51% 353,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...