Visa allt om Leris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09
Nettoomsättning 1 180 1 318
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 592 785
Resultat efter finansnetto 597 785
Årets resultat 348 459
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 595 316
Omsättningstillgångar 631 541
Tillgångar 1 225 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 509
Obeskattade reserver 345 195
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 179 153
Skulder och eget kapital 1 225 857
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
Löner till styrelse & VD - 360
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 385 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 117 120
Utdelning till aktieägare 225 155
Omsättning 1 180 1 318
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 180 1 318
Personalkostnader per anställd (tkr) 508 485
Rörelseresultat, EBITDA 592 785
Nettoomsättningförändring -10,47% -%
Du Pont-modellen 48,73% 91,60%
Vinstmarginal 50,59% 59,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,31% 29,44%
Soliditet 79,27% 77,14%
Kassalikviditet 352,51% 353,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...