Visa allt om Byggkonsult Lysholm AB
Visa allt om Byggkonsult Lysholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 1 174 1 042 543
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 319 102 318
Resultat efter finansnetto 319 102 318
Årets resultat 249 78 248
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 665 599 458
Tillgångar 665 599 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 221 298
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 295 378 160
Skulder och eget kapital 665 599 458
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 443 379 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 139 119 32
Utdelning till aktieägare 200 100 155
Omsättning 1 174 1 042 543
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 174 1 042 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 502 136
Rörelseresultat, EBITDA 319 102 318
Nettoomsättningförändring 12,67% 91,90% -%
Du Pont-modellen 47,97% 17,03% 69,43%
Vinstmarginal 27,17% 9,79% 58,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,52% 21,21% 54,88%
Soliditet 55,64% 36,89% 65,07%
Kassalikviditet 225,42% 158,47% 286,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...