Visa allt om x-cim AB
Visa allt om x-cim AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 218 425
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 28 37
Resultat efter finansnetto 28 37
Årets resultat 21 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 21 0
Omsättningstillgångar 143 256
Tillgångar 164 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 78
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 5 0
Kortfristiga skulder 59 178
Skulder och eget kapital 164 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 218 425
Nyckeltal
Antal anställda 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 213
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 -
Rörelseresultat, EBITDA 39 37
Nettoomsättningförändring 186,59% -%
Du Pont-modellen 17,07% 14,45%
Vinstmarginal 2,30% 8,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,90% 18,35%
Soliditet 60,37% 30,47%
Kassalikviditet 242,37% 143,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...