Visa allt om The Deneen Company AB
Visa allt om The Deneen Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08
Nettoomsättning 649 271
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -8
Resultat efter finansnetto 11 -8
Årets resultat 5 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 216 115
Tillgångar 216 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 42
Obeskattade reserver 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 164 73
Skulder och eget kapital 216 115
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 327 175
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 102 55
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 649 271
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 271
Personalkostnader per anställd (tkr) 461 247
Rörelseresultat, EBITDA 11 -8
Nettoomsättningförändring 139,48% -%
Du Pont-modellen 5,09% -6,96%
Vinstmarginal 1,69% -2,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,01% 15,50%
Soliditet 23,20% 36,52%
Kassalikviditet 131,71% 157,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...