Visa allt om The Deneen Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08
Nettoomsättning 649 271
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -8
Resultat efter finansnetto 11 -8
Årets resultat 5 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 216 115
Tillgångar 216 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 42
Obeskattade reserver 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 164 73
Skulder och eget kapital 216 115
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 327 175
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 102 55
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 649 271
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 271
Personalkostnader per anställd (tkr) 461 247
Rörelseresultat, EBITDA 11 -8
Nettoomsättningförändring 139,48% -%
Du Pont-modellen 5,09% -6,96%
Vinstmarginal 1,69% -2,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,01% 15,50%
Soliditet 23,20% 36,52%
Kassalikviditet 131,71% 157,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...