Visa allt om Oasi AB
Visa allt om Oasi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 496 865
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 721 590
Resultat efter finansnetto 722 593
Årets resultat 518 454
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 423 883
Omsättningstillgångar 548 42
Tillgångar 1 972 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 822 504
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 477 281
Kortfristiga skulder 672 139
Skulder och eget kapital 1 972 925
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 446 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 140 0
Utdelning till aktieägare 150 200
Omsättning 1 496 865
Nyckeltal
Antal anställda 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 496 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 608 -
Rörelseresultat, EBITDA 721 590
Nettoomsättningförändring 72,95% -%
Du Pont-modellen 46,70% 65,62%
Vinstmarginal 61,56% 70,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,29% -11,21%
Soliditet 41,68% 54,49%
Kassalikviditet 81,55% 30,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...