Visa allt om Med er i utveckling AB
Visa allt om Med er i utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 650 886 621
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 131 102
Resultat efter finansnetto -11 131 102
Årets resultat -3 82 60
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 217 324 181
Tillgångar 217 324 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 191 110
Obeskattade reserver 25 50 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 83 46
Skulder och eget kapital 217 324 181
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 366 408 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 177 190 144
Utdelning till aktieägare 0 91 0
Omsättning 650 886 621
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 650 886 621
Personalkostnader per anställd (tkr) - 625 418
Rörelseresultat, EBITDA 547 131 102
Nettoomsättningförändring -26,64% 42,67% -%
Du Pont-modellen -5,07% 40,43% 56,35%
Vinstmarginal -1,69% 14,79% 16,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,08% 27,20% 21,74%
Soliditet 72,58% 70,99% 71,55%
Kassalikviditet 401,85% 390,36% 393,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...