Visa allt om Med er i utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08
Nettoomsättning 886 621
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 102
Resultat efter finansnetto 131 102
Årets resultat 82 60
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 324 181
Tillgångar 324 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 110
Obeskattade reserver 50 25
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 83 46
Skulder och eget kapital 324 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 408 259
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 190 144
Utdelning till aktieägare 91 0
Omsättning 886 621
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 886 621
Personalkostnader per anställd (tkr) 625 418
Rörelseresultat, EBITDA 131 102
Nettoomsättningförändring 42,67% -%
Du Pont-modellen 40,43% 56,35%
Vinstmarginal 14,79% 16,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,20% 21,74%
Soliditet 70,99% 71,55%
Kassalikviditet 390,36% 393,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...