Visa allt om Fagerskiold Paul AB
Visa allt om Fagerskiold Paul AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04
Nettoomsättning 3 226 1 257 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 387 1 031 0
Resultat efter finansnetto 2 379 1 031 0
Årets resultat 1 972 805 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 0 0
Omsättningstillgångar 3 463 1 224 50
Tillgångar 3 554 1 224 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 827 855 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 32 0 0
Kortfristiga skulder 696 370 0
Skulder och eget kapital 3 554 1 224 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - 0
Utdelning till aktieägare 159 0 0
Omsättning 3 226 1 257 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 387 1 031 0
Nettoomsättningförändring 156,64% -% -%
Du Pont-modellen 67,19% 84,23% -%
Vinstmarginal 74,02% 82,02% -%
Bruttovinstmarginal 92,50% 95,07% -%
Rörelsekapital/omsättning 85,77% 67,94% -%
Soliditet 79,54% 69,85% 100,00%
Kassalikviditet 497,56% 330,81% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...