Visa allt om Roger&Jonas Holding AB
Visa allt om Roger&Jonas Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -5 -6
Resultat efter finansnetto -24 160 165
Årets resultat 1 187 160 165
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 1 200 1 200
Omsättningstillgångar 1 176 6 180
Tillgångar 2 376 1 206 1 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 362 375 215
Obeskattade reserver 475 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 75 623 930
Kortfristiga skulder 464 209 236
Skulder och eget kapital 2 376 1 206 1 380
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 700 200 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -5 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 72,92% 31,09% 15,58%
Kassalikviditet 253,45% 2,87% 76,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...