Visa allt om Relissas Kiosk och grill AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 217 0
Övrig omsättning 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -152 0
Resultat efter finansnetto -152 0
Årets resultat -152 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 352 0
Omsättningstillgångar 34 50
Tillgångar 386 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 334 0
Kortfristiga skulder 0 0
Skulder och eget kapital 386 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 222 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -152 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -39,38% -%
Vinstmarginal -70,05% -%
Bruttovinstmarginal 0,46% -%
Rörelsekapital/omsättning 15,67% -%
Soliditet 13,73% 100,00%
Kassalikviditet -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...