Visa allt om Limitless Mobile AB
Visa allt om Limitless Mobile AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 30 358 25 642
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 884 -3 352
Resultat efter finansnetto 532 -3 967
Årets resultat 532 -3 967
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 3 205 3 675
Omsättningstillgångar 11 613 8 521
Tillgångar 14 818 12 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 335 803
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 4 456 3 774
Kortfristiga skulder 9 027 7 619
Skulder och eget kapital 14 818 12 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 110 1 049
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 304 306
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 30 358 25 642
Nyckeltal
Antal anställda 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 119 8 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 453
Rörelseresultat, EBITDA 1 354 -2 777
Nettoomsättningförändring 18,39% -%
Du Pont-modellen 5,98% -27,34%
Vinstmarginal 2,92% -13,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,52% 3,52%
Soliditet 9,01% 6,58%
Kassalikviditet 128,65% 111,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...