Visa allt om Storstockholms konstbevattning AB
Visa allt om Storstockholms konstbevattning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-11 2014-11
Nettoomsättning 4 496 4 426
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -113 1 031
Resultat efter finansnetto -125 1 014
Årets resultat -2 590
Balansräkningar (tkr)
2015-11 2014-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 294 392
Omsättningstillgångar 1 328 1 375
Tillgångar 1 622 1 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 488 640
Obeskattade reserver 130 255
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 225 307
Kortfristiga skulder 778 564
Skulder och eget kapital 1 622 1 766
Löner & utdelning (tkr)
2015-11
2014-11
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 603 820
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 623 271
Utdelning till aktieägare 400 150
Omsättning 4 496 4 426
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 248 2 213
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 142 569
Rörelseresultat, EBITDA -15 1 129
Nettoomsättningförändring 1,58% -%
Du Pont-modellen -6,97% 58,38%
Vinstmarginal -2,51% 23,29%
Bruttovinstmarginal 63,19% 66,81%
Rörelsekapital/omsättning 12,23% 18,32%
Soliditet 36,34% 47,50%
Kassalikviditet 170,69% 243,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...